دوشنبه، 30 فروردین 1400

اتاق بندرعباس به کمپین نفس پیوست

اتاق بندرعباس از جمله اولین اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بود که به کمپین نفس پیوست و فعالین اقتصادی این استان ضمن تهیه و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و کادر درمان آن استان کمک های نقدی خود را به حساب های کمپین نفس واریز کردند.

مجموع کمک های اهدایی فعالین اقتصادی این استان و همچنین اقلام ارسالی از طریق کمپین برای اتاق بندرعباس که میان بیمارستان های شهرستان های مختلف استان توزیع شده است مشتمل بر موارد زیر است:
بیش از ۸۳ تب‌سنج مادون قرمز، ۳۲ پالس اکسیمتر، بیش از ۱۱۰۰ لباس ایزوله اورآل، بیش از ۱۱۱۰ عینک، ۳ ونتیلاتور، ۱۲۰ شیلد، بیش از ۲۱۵۰۰ جفت دستکش معاینه و بیش از ۷۶۰۰ ماسک N95.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …