دوشنبه، 30 فروردین 1400

افزایش ظرفیت تولید لباس ایزوله بیمارستانی توسط کمپین در نقاط مختلف ایران

کمپین نفس با کمک انجمن نساجی و تعدادی از برندهای معتبر پوشاک در استان های یزد و تهران تولید لباس های کرونا یا لباس های ایزوله را قبل از نوروز 99 شروع کرد و تا پایان هفته دوم فروردین ماه توانست بیش از ده هزار دست لباس تولید و بیش از 8 هزار دست در مراکز درمانی نقاط مختلف کشور توزیع نماید.

تولید لباس های موسوم به لباس های کرونا یا لباس های ایزوله قبل از نوروز 99 توسط کمپین نفس شروع شد.
در ابتدا پس از خریداری پارچه‌های مناسب لباس (از جنس spundbond )، از تولیدکننده‌های داخلی در استان های همدان، زنجان، یزد و تهران و لمینت (پوشش پلیمری) کردن پارچه‌ها در کارگاه هایی در یزد، زنجان و تهران جهت نفوذناپذیری، این لباس ها با کمک انجمن نساجی و تعدادی از برندهای معتبر پوشاک در استان های یزد و تهران تولید شدند و تا امروز بیش از ده هزار دست لباس در این دو سایت تولید و بیش از 8 هزار دست در مراکز درمانی نقاط مختلف کشور توزیع شد.

 


همچنین ظرفیت تولید و توزیع لباس های ایزوله توسط کمپین از هفته آینده با تولید روزانه دوهزار دست لباس در سایت تهران و هزار و پانصد دست در سایت یزد افزایش پیدا خواهد کرد.
انتخاب استان های یزد و تهران برای تولید لباس ها به دلیل استقرار سایت های انرژی اتمی در این دو استان جهت استریل شدن لباس ها با اشعه گاما است.
کمپین نفس جز معدود تولید کننده‌هایی است که لباس ها را کاملا ایزوله تحویل مراکز درمانی می‌دهد.
همچنین سایت های جدیدی در اهواز و تبریز جهت تولید لباس های ایزوله کرونا توسط کمپین در حال آماده سازی است که امید است از این هفته روزی هزار دست لباس ایزوله در این سایت ها تولید و پس از استریل در مراکز درمانی مناطق شمال و شمال غربی کشور و همچنین غرب و جنوب غربی کشور توزیع شود.
کمپین نفس تمام تلاش خود را دارد تا از 4 سایت در نقاط مختلف ایران نیاز مراکز درمانی به لباس ایزوله و گان را تامین نماید.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …