شنبه، 18 اردیبهشت 1400

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)به کمپین نفس پیوستند

هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با واریز کمک نقدی خود و تقبل هزینه های تولید ۱۰۰۰ لباس ایزوله به کمپین نفس پیوستند.

آقای مهندس حسن دیده ور عضو هیات مدیره استصنا در گفتگو با کارگروه اطلاع رسانی کمپین از فراخوان میان بیش از ۴۸۰ شرکت این انجمن و شروع پیوستن اعضای انجمن به کمپین و حمایت هایشان از طرح های پویش خبر داد.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …