دوشنبه، 30 فروردین 1400

انجمن صنفی تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار به کمپین نفس پیوستند.

انجمن صنفی تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار نیز با واریز کمک های نقدی خود و تقبل هزینه های تولید و تامین اقلام مختلف به کمپین نفس پیوستند.

این انجمن با تامین هزینه های تولید و تامین ۳۰۰۰ ماسک N95 مخصوص کادر درمان در تحقق اهداف کمپین مشارکت نمود

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …