یکشنبه، 11 خرداد 1399

انجمن صنفی تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار به کمپین نفس پیوستند.

انجمن صنفی تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار نیز با واریز کمک های نقدی خود و تقبل هزینه های تولید و تامین اقلام مختلف به کمپین نفس پیوستند.

این انجمن با تامین هزینه های تولید و تامین ۳۰۰۰ ماسک N95 مخصوص کادر درمان در تحقق اهداف کمپین مشارکت نمود

همچنین ببینید

در ضیافت نفس همراه ما باشید: 100،000 سبد غذایی برای خانواده های کمتر برخوردار

‌ صدها هزار خانواده ایرانی، این روزها شرایط بسیار سختی را برای تهیه اقلام غذایی …