دوشنبه، 30 فروردین 1400

اهداء ونتیلاتور و تخت‌های ICU توسط انجمن صنایع پلیمر

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به نیازمندی‌های روز مراکز درمانی کشور از اهدا 10 ونتیلاتور و 10 تخت ICU تا پایان فروردین ماه به کمپین نفس جهت توزیع خبر داد.

سعید ترکمان در گفتگو با خبرنگار کمپین نفس عنوان کرد: اعضا انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود در ستاد کرونای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشته و از نیازمندی های مراکز درمانی اطلاع یافته اند.

وی با اشاره به اینکه مراکز درمانی استانها به دلیل کمبود تخت و ونتیلاتور به سختی بیماران را پذیرش می کنند، ادامه داد: انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اقدام به خرید 10 ونتیلاتور  و 10 تخت ICU کرده است که مسئولیت توزیع آن بر عهده کمپین نفس است.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران توضیح داد: خرید ونتیلاتورها از شرکت داخلی انجام شده و بر اساس قرار داد تا پایان فروردین ماه امسال تحویل داده می شوند؛ با این حال شرکت مذکور در تعطیلات نوروز فعالیت خود را ادامه داده و هم اکنون یک عدد ونتیلاتور تحویل داده شده است.

وی تصریح کرد: این ونتیلاتور با توجه به نامه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت روز گذشته تحویل نماینده این وزارتخانه شد تا به بیمارستانی در مازندران ارائه شود.

به گفته ترکمان، تاکنون 60 عدد سیستم اکسیژن نیز از سوی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به تهیه امکانات دیگری از سوی این انجمن نیز گفت: برخی از مراکز درمانی استان ها با کمبود تخت های ICU مواجه هستند، به همین دلیل انجمن صنایع پلیمر ایران تهیه 10 عدد تحت ICU را بر عهده گرفته و توزیع آن بر عهده کمپین نفس خواهد بود.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به نیازمندی‌های روز مراکز درمانی کشور از اهدا 10 ونتیلاتور و 10 تخت ICU تا پایان فروردین ماه به کمپین نفس جهت توزیع خبر داد.

سعید ترکمان در گفتگو با خبرنگار کمپین نفس عنوان کرد: اعضا انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود در ستاد کرونای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشته و از نیازمندی های مراکز درمانی اطلاع یافته اند.

وی با اشاره به اینکه مراکز درمانی استانها به دلیل کمبود تخت و ونتیلاتور به سختی بیماران را پذیرش می کنند، ادامه داد: انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اقدام به خرید 10 ونتیلاتور  و 10 تخت ICU کرده است که مسئولیت توزیع آن بر عهده کمپین نفس است.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران توضیح داد: خرید ونتیلاتورها از شرکت داخلی انجام شده و بر اساس قرار داد تا پایان فروردین ماه امسال تحویل داده می شوند؛ با این حال شرکت مذکور در تعطیلات نوروز فعالیت خود را ادامه داده و هم اکنون یک عدد ونتیلاتور تحویل داده شده است.

وی تصریح کرد: این ونتیلاتور با توجه به نامه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت روز گذشته تحویل نماینده این وزارتخانه شد تا به بیمارستانی در مازندران ارائه شود.

به گفته ترکمان، تاکنون 60 عدد سیستم اکسیژن نیز از سوی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به تهیه امکانات دیگری از سوی این انجمن نیز گفت: برخی از مراکز درمانی استان ها با کمبود تخت های ICU مواجه هستند، به همین دلیل انجمن صنایع پلیمر ایران تهیه 10 عدد تحت ICU را بر عهده گرفته و توزیع آن بر عهده کمپین نفس خواهد بود.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …