شنبه، 18 اردیبهشت 1400

اولین سری لباس های ایزوله تولیدی در یزد نیز توزیع شد

  طی روزهای گذشته اولین سری لباس‌های حفاظتی سرتاسری (لباس های ایزوله) تهیه شده توسط تولیدی‌های بخش خصوصی در یزد پس از طی مراحل استریلیزاسیون با اشعه گاما در انرژی اتمی توزیع شد. 

500 عدد از گان های مذکور به بیمارستان های استان یزد و 200 عدد نیز به بیمارستان های استان کرمان ارسال گردیده است.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …