چهارشنبه، 12 آذر 1399

تبریک سال نو از طرف کمپین نفس

امسال یعنی سال 1399 در کنار هم شروعی قوی‌تر از گذشته خواهیم داشت به امید تغییر و بهبود شرایط
در کمپین نفس در کنار هم وطنانمان میمانیم و برای روزهای بهتر تلاش خواهیم کرد.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …