دوشنبه، 30 فروردین 1400

حمایت مالی از کمپین

نحوه حمایت معنوی از کمپین

 • دنبال کردن صفحات کمپین در فضای مجازی
 • تغییر عکس پروفایل
 • استفاده از هشتک کمپین
 • به اشتراک گذاشتن پست های کمپین
 • کمک مالی به کمپین (لینک)
 • اعلام رسمی حمایت از کمپین در سایت و صفحات شرکت
 • عضویت و دنبال کردن صفحات کمپین در فضای مجازی
 • دعوت مدیران و همکاران به عضویت در کمپین
 • به اشتراک گذاری پست های کمپین
 • اعلام رسمی حمایت از کمپین در سایت و صفحات تشکل
 • عضویت و دنبال کردن صفحات کمپین در فضای مجازی
 • دعوت مدیران و همکاران به عضویت در کمپین
 • به اشتراک گذاری پست های کمپین