دوشنبه، 30 فروردین 1400

تماس با ما

از طریق صفحات ما در شبکه های اجتماعی:

از طریق سامانه مرکز تماس اتاق بازرگانی تهران به شماره (1866 برای ساکنین تهران) و (021-71394400 برای خارج از تهران)

از طریق وب سایت: http://nafas.org

از طریق پست الکترونیک info@nafas.org